pexels-pixabay-267559_ต่อหน้าพระพักตร์

มุมหนังสือชูใจ-ต่อหน้าพระพักตร์ (แปลจาก In His Presence)

มุมหนังสือชูใจ-ต่อหน้าพระพักตร์ (In His Presence)

ฟิชเชอร์, ดี. (2562).  ต่อหน้าพระพักตร์.  (แปลจาก In His presence โดย น้ำผึ้ง คงทน).

             กรุงเทพฯ:  พันธกิจมานาประจำวัน. (47 หน้า, ภาพประกอบ).

              การเฝ้าเดี่ยว” ถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่คริสเตียนจะได้ใช้เวลาส่วนตัวกับพระเจ้าในทุกวัน หนังสือ “ต่อหน้าพระพักตร์”เล่มนี้ แปลจาก “In his presence” แต่งโดย เดนนิส ฟิชเชอร์ เป็นหนังสือที่ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการเฝ้าเดี่ยว ความสำคัญ วิธีการ ขั้นตอนการเฝ้าเดี่ยวตลอดจนคำแนะนำสำหรับผู้ประสบปัญหาเรื่องการไม่มีเวลาในการเฝ้าเดี่ยว

             เนื้อหาหนังสือแบ่งออกเป็น 4 บท บทที่1 ปัญหา ว่าด้วยเรื่องของการไม่มีเวลาในการเฝ้าเดี่ยว บทที่2 การเตรียมตัว กล่าวถึงการตระหนัก การเห็นคุณค่า ความตั้งใจ ความมุ่งมั่นในการเฝ้าเดี่ยว บทที่3 การปฏิบัติ ขั้นตอนการเฝ้าเดี่ยว  บทที่4 ผลลัพธ์ การมีชีวิตที่มีความสัมพันธ์กับพระเจ้าในแต่ละวันเมื่อได้เฝ้าเดี่ยว และการได้สัมผัสฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าในที่ซึ่งเราไม่คาดคิด ผ่านการเฝ้าเดี่ยว (หน้า 49)

             หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยพันธกิจมานาประจำวัน  เหมาะกับคริสเตียนทุกท่านและเป็นอีกเล่มหนึ่งที่น่าอ่านมาก

ขอขอบคุณ พันธกิจมานาประจำวัน มา ณ โอกาส นี้คะ  

 

แหล่งอ้างอิง:

ฟิชเชอร์, ดี. (2562).  ต่อหน้าพระพักตร์.  (แปลจาก In His presence โดย น้ำผึ้ง คงทน).

             กรุงเทพฯ:  พันธกิจมานาประจำวัน.

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »