อ นิ่ม รับปริญญา

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 20 มีนาคม 2565 เรื่องลักษณะของคนที่มีความเชื่อ

สรุปคำเทศนาออนไลน์

สรุปคำเทศนาออนไลน์
วันอาทิตย์ที่  20 มีนาคม 2565
อาจารย์นิ่มอนงค์ ภาพเสน่ห์
ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมล็ดพันธุ์ภาคกลางและภาคตะวันตก

หัวข้อคำเทศนา : ลักษณะของคนที่มีความเชื่อ

Intro: ฮีบรู.11:1-3
1.มีการแสดงออก
(ความเชื่อ คือ ความมั่นใจในสิ่งที่หวังไว้ เป็นความแน่ใจในสิ่งที่มองไม่เห็น)
(ลูกา‬ ‭7:9, มัทธิว.9:2, มัทธิว.9:22) ความเชื่อ ฮีบรู.11:1-3
1.1 มีความมั่นใจ ฮีบรู.3:14
1.2 มีความหวัง (มัทธิว.12:21,โรม‬ ‭15:12, 1 โครินธ์‬ ‭13:7, 1 ทิโมธี‬ ‭4:10)
2.มีการรับรองจากพระเจ้า
(โดยความเชื่อนี้เอง คนสมัยก่อนจึงได้รับการรับรองจากพระเจ้า)
ได้รับการรับรอง
(ฮีบรู.11:12, ยอห์น‬ ‭1:7, 3 ยอห์น‬ ‭1:3, 1 ยอห์น‬ ‭4:14, วิวรณ์‬ ‭22:20)
3.มีความเข้าใจการทรงสร้างของพระเจ้า
(โดยความเชื่อ เราจึงเข้าใจว่าพระเจ้าได้ทรงสร้างจักรวาลด้วยพระดำรัสของพระองค์)
เราจึงเข้าใจว่า ฮีบรู.11:3ก
(2 ทิโมธี‬ ‭2:7, มาระโก‬ ‭12:29, มัทธิว.6:33, มาระโก‬ ‭1:15, ฮีบรู.11:27,1 เปโตร‬ ‭5:10, มัทธิว.28:20,
มัทธิว‬ ‭4:4, ยอห์น‬ ‭15:7, ยอห์น‬ ‭8:47)
4.มีความสามารถเห็นสิ่งที่พระเจ้าจัดเตรียม
(ดังนั้น สิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น)
สิ่งที่มองเห็น ฮีบรู.11:3ก (วิวรณ์‬ ‭3:18, ฮีบรู.10:25, ยากอบ‬ ‭2:22-23,
มัทธิว‬ ‭5:18, มัทธิว‬ ‭24:6, มัทธิว‬ ‭24:34,มัทธิว‬ ‭17:9, มัทธิว‬ ‭24:30)
************
บันทึกคำเทศนาโดย ดร.กระแต

https://www.facebook.com/seedchurchphetchaburi

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »