Green and Cream Minimal Illustrative Greeting Facebook Post - 2023-09-09T141317.562

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 10 กันยายน 2566 เรื่องเริ่มต้นใหม่กับความรักพระเจ้า

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี: วันอาทิตย์ที่ 10 กันยายน 2566

สรุปคำเทศนาเรื่อง:

เริ่มต้นใหม่กับความรักพระเจ้า

ค่ายเริ่มต้นใหม่กับพระเจ้า 3 

เทศนาโดย: อ.วันทนา  เพ็งกลัด

ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์ :

อิสยาห์ 66:10-14

พระเจ้านำเรากลับมาสู่ความรักของพระเจ้า ความรักของพระเจ้าเป็นแบบแม่ที่คอยปลอบโยนเรา

1.พระเจ้าให้กำเนิดเรา

อิสยาห์ 66:9-10

อิสยาห์ 49:5

เยเรมีย์ 1:5

2.พระเจ้าเลี้ยงดูเรา

อิสยาห์ 66:11

-ให้นมอุดม-พระเจ้าประทานชีวิตกับเรา

โรม 5:8

3.พระเจ้าอุ้มชูเรา

อิสยาห์ 66:12

-ให้สวัสดิภาพ สงบสุข เหมือนแม่น้ำที่มีน้ำไหลตลอดเวลา

อิสยาห์

4.พระเจ้าปลอบโยนเรา

อิสยาห์  66:13

2 โครินธ์ 1:3-4

5.พระเจ้าอยู่กับเรา

อิสยาห์ 66:14 -มือของพระเจ้าอยู่กับเรา ปกป้องเราจากเหตุการณ์ที่เผชิญ

แม่ไก่ปกป้องลูกจากงูจงอาง

โรม 5:8

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »