Green and Cream Minimal Illustrative Greeting Facebook Post - 2023-04-15T183115.980

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 16 เมษายน 2566 เรื่องครอบครัวหันใจเข้าหากัน

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี
วัน: อาทิตย์ที่  16 เมษายน 2566
สรุปคำเทศนาเรื่อง:

ครอบครัวหันใจเข้าหากัน

เทศนาโดย: ดร.พรชัย สกุลลีลารัศมี
ทีมผู้นำคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี
ข้อพระคัมภีร์: มาลาคี 4:6

คำนำ

ข้อพระคัมภีร์: มาลาคี 4:6

“และท่านผู้นั้นจะทำให้จิตใจของพ่อหันไปหาลูก และจิตใจของลูกหันไปหาพ่อ  ไม่อย่างนั้น เราจะมาโจมตีแผ่นดินนั้นด้วยคำสาปแช่ง” มาลาคี 4:6

  1. ครอบครัวในพระคัมภีร์ไบเบิล

       1.1) เริ่มมีครอบครัวครั้งแรกในโลก

               ปฐมกาล 1:27-28

       1.2) บัญญัติข้อที่5  ใน”บัญญัติ10 ประการ” เฉลยธรรมบัญญัติ 5:16

       1.3) ให้พ่อแม่ลูกหันจิตใจเข้าหากัน

              มาลาคี 4:6

        1.4) ลำดับพงศ์ของพระเยซูคริสต์

              มัทธิว 1:1, 2 -17

        1.5) ในสวรรค์ผู้เชื่อจะเป็นบุตรของพระเจ้า

             วิวรณ์ 21:7  “คนที่ชนะจะได้รับสิ่งเหล่านี้เป็นมรดก และเราจะเป็นพระเจ้าของเขา และเขาจะเป็นบุตรของเรา”

 2.  ครอบครัวและความสัมพันธ์

         2.1) สามีภรรยารักกัน

               โคโลสี 3:18-19

        2.2) พ่อแม่ลูกรักกัน

               เอเฟซัส 6:1-4

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »