Green and Cream Minimal Illustrative Greeting Facebook Post - 2024-05-18T195301.830

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 19 พฤษภาคม 2024 เรื่องคนที่พระเจ้าทรงใช้ได้

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี: วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2024

สรุปคำเทศนาเรื่อง:คนที่พระเจ้าทรงใช้ได้

เทศนาโดย:ดร.พรชัย  สกุลลีลารัศมี

ทีมผู้นำคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์: โรม 5:3-4

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »