Green and Cream Minimal Illustrative Greeting Facebook Post - 2023-07-01T213923.866

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 2 กรกฎาคม 2566 เรื่องพระเยซูผู้ทรงริเริ่มสำแดงแบบอย่างความถ่อมใจ

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี
วัน: อาทิตย์ที่ 2 กรกฎาคม 2566
สรุปคำเทศนาเรื่อง:

พระเยซูผู้ทรงริเริ่มสำแดงแบบอย่างความถ่อมใจ

เทศนาโดย: อ.วันทนา เพ็งกลัด

ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์:ฟีลิปปี 2:5-8

คำนำ   พระเยซูผู้ทรงริเริ่มสำแดงแบบอย่างความถ่อมใจ

1.ไม่ถือตัวว่าเป็นพระเจ้า(5-6)

ฟีลิปปี 2: 5

ยอห์น 1:14

ยอห์น 3:17

ยอห์น 7:29

พระคริสต์ “ไม่ได้ทรงยึดติดในความเท่าเทียมกับพระเจ้า” หมายความว่า พระองค์ทรงยอมสละสิทธิและพระเกียรติสิริในฟ้าสวรรค์เพื่อให้เราที่อยู่ในโลกนี้ได้รับความรอด

2.ปรากฏตัวอยู่ในสภาพมนุษย์(7)

ฟีลิปปี 2: 7 แต่ทรงสละพระองค์เองและทรงรับสภาพทาส ทรงถือกำเนิดเป็นมนุษย์ และทรงปรากฏอยู่ในสภาพมนุษย์

ยอห์น 5:30

2 โครินธ์ 8:9

ฮีบรู 4:15

3.ถ่อมตัวและยอมเชื่อฟังจนถึงสิ้นพระชนม์ที่กางเขน(8)

ฟีลิปปี 2: 8

ความถ่อมใจอย่างถึงที่สุดของพระเยซูไม่ได้รวมถึงการบังเกิดของพระองค์ ซึ่งพระองค์กลายเป็นพระเจ้าในสภาพมนุษย์เท่านั้น แต่รวมถึงการสิ้นพระชนม์ของพระองค์ด้วย พระเยซูคริสต์สิ้นพระชนม์แบบที่โหดร้ายและน่าเหยียดหยามที่สุด กระทั่งความมรณาที่กางเขน การลงโทษนี้เป็นการลงโทษคนที่ไม่ใช่ชาวโรมันและนักโทษคดีอุกฉกรรจ์เท่านั้น

มัทธิว 26:39

ยอห์น 6:38

ข่าวดีสำหรับเรา – พระเยซูทรงเป็นผู้ริเริ่มสำแดงแบบอย่างแก่เราแล้วโดยไม่ถือตัวว่าเป็นพระเจ้า อยู่ในสภาพมนุษย์ ถ่อมตัวและยอมเชื่อฟัง

 

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »