Green and Cream Minimal Illustrative Greeting Facebook Post - 2024-04-19T163248.553

สรุปคำเทศนาวันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2024 เรื่องการสามัคคีธรรมในครอบครัวของพระเจ้า 3 ประการ (ชุมชนของพระเจ้า)

สรุปคำเทศนาออนไลน์

คริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี: วันอาทิตย์ที่ 21 เมษายน 2024

สรุปคำเทศนาเรื่อง:

การสามัคคีธรรมในครอบครัวของพระเจ้า 3 ประการ (ชุมชนของพระเจ้า)

เทศนาโดย:อ.วันทนา  เพ็งกลัด

ศิษยาภิบาลคริสตจักรเมล็ดพันธุ์เพชรบุรี

ข้อพระคัมภีร์: ฮีบรู 10:25

 

 

แชร์บทความนี้

Blog

สรุปคำเทศนา “จงถวายเกียรติแด่พระเจ้า” ค่ายเยาวชนและครอบครัว 1-2 มิถุนายน2024

สรุปคำเทศนารอบนมัสการวันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม 2024 เรื่องอย่ายอมแพ้เพราะผู้ที่อยู่ฝ่ายเรายิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ฝ่ายเขา

อ่านบทความ »